2013 Bucheon Ticari görüşmelerine katılan firmalara teşekkür ederiz.
 
 
Toplantının firmanız için yeni çalışma alanları ve işbirliği olanakları oluşmasına yarar sağlaması umudu ve sonraki toplantılarımızda sizleri yine aramızda görmek dileğiyle saygılar sunarız.